Główną misją fundacji Świetlik jest ochrona oraz zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne zamieszkujące głównie obszary wiejskie. Zaliczamy do nich osoby, które mają naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną przeważnie w stopniu trwałym i obciążone są schorzeniami takimi jak: udar mózgu, amputacja kończyn, mózgowe porażenie dziecięce, uszkodzenia kręgosłupa w wyniku różnych wypadków, w tym komunikacyjnych, itp.

Finansujemy zabiegi fizjoterapeutyczne osobom niepełnosprawnym ruchowo i neurologicznie. Dopłacamy do zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Służymy pomocą przy załatwianiu formalności związanych z dofinansowaniami do różnego rodzaju sprzętu, szkoleń, aktywizacji zawodowej.

W tym celu realizujemy programy:

  • Fizjoterapia w domu.
  • Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się.
  • Aktywizacja osób niepełnosprawnych.
  • Monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym


Wiele razy słyszeliśmy, że osoby z obszarów wiejskich pozbawione są fizjoterapii czy rehabilitacji, z powodu oddalonego ośrodka zdrowia w którym mogliby uzyskać pomoc, mają problem z dojazdem lub przekroczyli granicę wieku, która ich dyskwalifikuje - a my chcemy wyjść temu naprzeciw.

Chcemy pomóc osobom niepełnosprawnym w fizjoterapii, doborze i dostarczeniu sprzętu, całkowicie bezpłatnie.

Chcemy ułatwić osobom niepełnosprawnym dojazd do lekarzy, pomoc w uzyskiwaniu dofinansowań do udziału w szkoleniach, w aktywizacji zawodowej, do niezbędnego sprzętu.

Niepełnosprawność, to pojęcie które ewoluuje. Niepełnosprawność wynika z oddziaływania między osobami z rożnymi dysfunkcjami a barierami, które wynikają z postaw ludzkich i środowiskowych. To właśnie one utrudniają osobom niepełnosprawnym pełny i równy udział w społeczeństwie.

Chcemy żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o funkcjonowaniu naszej fundacji. W tym celu informujemy gminy o istnieniu fundacji „Świetlik” z prośbą,aby poinformowały osoby niepełnosprawne, że mogą tutaj uzyskać pomoc.

Skontaktuj się z nami


790 717 217 ul. Konwiktorska 7/33
00-216 Warszawa

Odpowiemy na każdy e-mail, telefon lub list. Postaramy się pomóc każdemu z osób potrzebujących. Czekamy na kontakt ze strony osób niepełnosprawnych.