Marta Kostecka
Prezes

Anna Starbała
Członek zarządu

Edyta Tobey
Członek zarządu